ЗДО № 187

вул. Чигиринська, 17

Історична довідка ДНЗ № 187

Історична довідка:

Львівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №187 Львівської міської ради Львівської області створено на підставі розпорядження виконкому Львівської міської ради народних депутатів від 02.04.1992 р., №423.

Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку та штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код.

Засновником дошкільного закладу є Львівська міська рада. Уповноважений орган - управління освіти Львівської міської ради.

Завідувач ДНЗ – Чудовська Ольга Олексіївна , повна вища педагогічна освіта.

Вихователь - методист – Цюнглевич Ірина Юріївна , повна вища педагогічна освіта.

Старша медична сестра – Чайка Євгенія Олександрівна, освіта неповна вища.

Старша медична сестра – Бориславська-Винарчук Ірина Володимирівна , освіта неповна вища.

Кількість груп - 12; кількість дітей -431;

Положення про порядок набору дітей у дошкільний заклад

Оновлене Положення

про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів м. Львова.

1. Загальні положення

1.1.Загальнаміська електронна реєстрація дітей до вступу у дошкільні навчальні заклади (групи) (далі – ДНЗ) для дітей із загальним розвитком та особливими потребами, що є у комунальній власності територіальної громади м. Львова здійснюється з метою:

1.1.1. Спрощення процедури обліку дітей до зарахування у ДНЗ.

1.1.2. Забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку.

1.1.3. Забезпечення доступу до інформації про ДНЗ, що є у комунальній власності територіальної громади м. Львова.

1.1.4. Запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей до ДНЗ .

1.1.5. Здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ.

1.2. Положення про порядок набору, обліку дітей та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів м. Львова (далі Положення) розроблено згідно з Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 зі змінами та визначає послідовність набору дітей з подальшим обліком у ДНЗ м. Львова.

1.3. Положення є обов’язковим для всіх ДНЗ, які перебувають у комунальній власності м. Львова.

1.4. Дія Положення не поширюється на ДНЗ, які перебувають у відомчій чи приватній власності.

1.5. У ДНЗ з групами загального розвитку діти зараховуються на підставі:

1.5.1. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

1.5.2. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ.

1.5.3. Копії свідоцтва про народження дитини.

1.6. У ДНЗ компенсуючого типу діти зараховуються на підставі:

1.6.1. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

1.6.2. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад компенсуючого типу.

1.6.3. Копії свідоцтва про народження дитини.

1.6.4. Висновку психолого-медико-педагогічної консультації управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (ПМПК) або територіального лікувального профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для санаторних ДНЗ).

1.6.5. Скерування районного відділу освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

1.6.6. Перевага при зарахуванні дітей дошкільного віку в ДНЗ надається дітям, які проживають у м.Львові, а також, на адміністративно-територіальних землях, які межують із землями Львівської міської ради ( м.Винники, смт.Брюховичі, смт.Рудно) відповідно до ухвали сесії ЛМР від 18.06.2019 р. № 2711 «Про встановлення територіальних меж між землями Львівської міської ради, у тому числі м.Львова та землями адміністративно-територіальних утворень, які межують із землями Львівської міської ради».

1.7. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.7.1. Електронна база даних дітей до вступу та обліку у ДНЗ (далі електронна база даних) - єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про ДНЗ та дітей, які відвідують чи планують відвідувати ці ДНЗ та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу.

1.7.2.Володілець електронної бази даних – управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

1.7.3.Реєстратор – особа, уповноважена володільцем єдиної комп’ютерної бази даних, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до нього, надання інформації.

1.7.4.Заявник – особа, що вносить дані її дитини до електронної бази та несе персональну відповідальність за надану інформацію.

II. Порядок набору та обліку дітей у ДНЗ комунальної власності м. Львова

2.1.Набір дітей до ДНЗ здійснює його керівник, відповідно до списків сформованих електронною базою даних відповідно до Правил електронної реєстрації заявок на зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів м. Львова .

2.2.Позачергово зараховуються діти пільгових категорій (20% від нормативної наповнюваності відповідної вікової групи).

2.3. До пільгової категорії відносяться:

2.3.1. Діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ.

2.3.2. Діти батьків – інвалідівI групи.

2.3.3. Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф.

2.3.4. Діти військовослужбовців Збройних сил України, учасників АТО.

2.3.5. Діти військовослужбовців Служби безпеки України.

2.3.6. Прокурорів і слідчих прокуратури.

2.3.7. Діти внутрішньо переміщених.

2.3.8. Діти, які перебувають під опікою.

2.4. Електронне зарахування дітей 2 –х років здійснюється 1 червня, а прийом до ДНЗ упродовж червня-серпня. Дітей дошкільного віку (3-6 років) зараховують з 15 серпня , а прийом здійснюється з 1 вересня.

2.5. Батьки самостійно стежать за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та прохідним бар’єром за адресою: http://edu.smart.lviv.ua/ .

2.6. Електронний перевід дітей по групах проводиться 1 вересня, враховуючи корекції, які керівник ДНЗ заявляє з 10 до 15 серпня (формування груп компенсуючого типу, інклюзивних).

2.7. Дані про формування мережі груп подаються завідувачем ДНЗ до 1 вересня за рік до відкриття групи.

2.8. Впродовж усього періоду перебування у ДНЗ інформація про дитину зберігається в електронній базі даних.

III. Контроль за порядком набору до дошкільних навчальних закладів

3.1. За комплектацією груп дітьми відповідає керівник ДНЗ.

3.2. Контроль за дотриманням порядку набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до ДНЗ м. Львова здійснює управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

IV. Забезпечення доступу до електронної бази даних

4.1. Доступ до всіх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише реєстратор та володілець електронної бази даних, які використовують персональні дані виключно у межах виконання своїх повноважень. Реєстратор несе відповідальність за внесення, зміни, збереження та захист персональних даних заявника.

4.2. Доступ до електронної бази даних здійснюється через офіційний веб-портал мережі ДНЗ Львівської міської радиhttp://edu.smart.lviv.ua/ .

Усі персональні дані заявників є закриті від публічного доступу.

Завідувач ДНЗ

Завідувач ДНЗ дуже складна та кропітка професія. Від кого залежить професійна робота дошкільного навчального закладу? Звісно, насамперед, від керівника. У тому, що завідувач має бути хорошим керівником, організатором, ніхто не сумнівається. Керувати професійно – справа складна. Справжній професіоналізм керівника - це уміння створити дружний, творчий колектив.

Завідувач ДНЗ повинен не тільки сам розуміти дітей, йому слід навчити цього вихователів і пильно стежити за їх педагогічною культурою. Він має бути на дві голови вищим у своїх знаннях , адже, якщо немає педагогічної грамотності, культури у завідувача, годі цього вимагати від колективу.

Дитячий садок не може бути схожим на школу чи інші навчальні заклади. Він – дитячий садок, він – для дітей. І той, хто там працює, має ,насамперед, розуміти перспективу розвитку поки що маленької людини і нести за неї відповідальність.

Основа роботи керівника – це не керування, а подолання перешкод, які заважають нормально працювати колективу. Роки, проведені поряд з дітьми…Бачити, як на твоїх очах відбувається становлення людської особистості. Впливати на розвиток і виховання дітей – це є сенсом мого життя і моєю роботою.

Один із основних принципів нашої роботи – це відкритість. Ми завжди готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами, з батьками.

Завідувач контролює:

- роботу адміністративної групи (вихователя – методиста, заступника завідувача господарства, медичної сестри );

- виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, норм охорони праці відповідно до трудового законодавства ;

- виконання інструктивно-методичних документів вищих організацій, а також осіб, які інспектують;

- якість знань, умінь і навичок дітей;

- виконання рішень педагогічної ради;

- збереження обладнання і посібників;

- ведення документації вихователями, адміністрацією;

- організацію та здійснення роботи з батьками;

- фінансово-господарчу діяльність;

- роботу вихователів.

Завідувач здійснює:

- Організацію освітньо - виховного процесу ДНЗ;

- Забезпечення адміністративно - господарської роботи в ДНЗ;

- Дотримання норм і правил охорони праці, протипожежної безпеки, санітарно - гігієнічних норм;

- Організацію харчування дітей;

- Забезпечення працівників методичними посібниками для роботи та систематичного підвищення кваліфікації працівників;

- Забезпечення санітарного утримання приміщень ;

- Загальне керівництво всіма напрямками діяльності ДНЗ у відповідності з його статутом і законодавстваом України;

- Розробку і впровадження програм розвитку ДНЗ, навчальних планів, курсів, дисциплін, а також Статуту, Колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку і інших навчально-методичних документів;

- Визначення структури управління ДНЗ і штатний розпис в межах своєї компетенції;

- Вирішує навчально-виховні, методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності ДНЗ.

Шановні батьки!

Ми раді і вдячні тому, що Ви обрали наш дитячий садок для своїх дітей. Сподіваюсь на те, що час, проведений в нашому дошкільному навчальному закладі , стане радісним, цікавим не тільки для наших дітей, а й для Вас. Разом з Вами ми допоможемо нашим дітям пізнати дошкільне дитинство, підготуватися до школи, навчитися товаришувати, радіти життю і людям!

Бажаю всім радості, сімейної злагоди!

Заходьте на наші сторінки - і спілкуймося разом!

З повагою – завідувач ДНЗ № 187

Чудовська Ольга Олексіївна

Навчальний процес

Львівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №187 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Законом "Про мови", Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативними актами та власним статутом.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1-го вересня і закінчується 31-го травня наступного року.

З 1-го червня до 31-го серпня ( оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем ДНЗ і погоджується з відділом освіти Шевченківського району управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

План роботи на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою Шевченківського району.

У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання.

Навчально-виховний процес здійснюється за програмою розвитку дітей « Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого віку « Впевнений старт». Пріоритетний напрямок роботи – фізкультурно-оздоровчий.

Дошкільний заклад надає додаткові освітні послуги по навчанню дітей англійської мови за оплату батьків на підставі угоди.Зображувальна діяльність в ДНЗ

Зображувальна діяльність відіграє велике значення для всебічного розвитку особистості. У процесі створення зображення в дитини формуються спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності. Під час зображувальної діяльності дитина має можливість доступними засобами виразити свій емоційний стан, своє ставлення до навколишнього світу, вчиться самостійно створювати прекрасне, помічати його в повсякденному житті. Зображувальна діяльність є одним із самих цікавих видів діяльності дошкільнят. Вона дозволяє дитині виразити в зображуваних образах свої враження про навколишнє, відобразити в малюнку все, що чує і знає, навіть запахи, виразити своє відношення до них.

Всі діти люблять малювати, але творчість не може існувати під тиском та насиллям. Адже малювання для дитини – це радісна, натхнена праця. Малювання - одне з найбільш цікавих і захоплюючих занять для дітей дошкільного віку, це найдоступніший вид діяльності, який освоюється маленькою людиною. Ні читати, ні співати дитина ще не може, але вже із задоволенням вимальовує каракулі на папері. Направляючи і підтримуючи дитину в цьому напрямку, ми домагаємось багато чого. Адже у процесі малювання діти удосконалюють спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності.

Дитина – це художник-чарівник, вона повинна відчувати, розповідати про мистецтво фарбами, олівцями, просто рукою, пальцями та іншими підручними матеріалами. Зберегти стійку мотивацію до художньо-творчої діяльності у дітей допомагають заняття з використанням нетрадиційних матеріалів і технік малювання.

Завдання навчальної діяльності:

- сприяти розвитку творчих здібностей дітей засобами образотворчого мистецтва з використанням нетрадиційних технологій;

- розширювати уявлення дітей про нетрадиційні техніки малювання;

- виявляти і розвивати творчий потенціал кожної дитини до сприймання і відтворення декоративного, сюжетного, предметного малювання;

- розвивати здатність бачити світ очима художників, помічати і творити красу;

- формувати естетичне ставлення до навколишньої дійсності.

ДНЗ № 187

Ми раді вітати Вас на нашому сайті !

Тут Ви зможете знайти усю необхідну інформацію про наш дошкільний заклад, познайомитись із нашими педагогами, більш детально дізнатись про методи і прийоми виховання дітей, оглянути фотогалерею наших приміщень та дитячих ігрових майданчиків.

Ласкаво просимо до нашого дитячого закладу, де панує дружня атмосфера, теплі відносини та турботливе ставлення до наших вихованців.